Česká energetická agentura

Provoz elektronického poradenského střediska je dočasně pozastaven.
EKIS je síť Energetických Konzultačních a Informačních Středisek České energetické agentury zajišťující poradenství v oblasti snižování potřeby energie a podpory obnovitelných zdrojů energie. i-EKIS rozšiřuje síť konzultačních středisek EKIS i na internet, umožňuje vyhledávat v databázi dotazů a odpovědí, nebo zadat nový dotaz. Úvod do problematiky obsahuje základní informace o jednotlivých tématech.

Úvod do problematiky:
Relevantní odkazy:
Vybrané odpovědi:
i-EKIS
Vstup pro poradce

 © Topinfo s.r.o. 2001-2008
[tisk dotazu]

Výroba pelet ze slámy (dotaz č. 4802)

obor: Energie biomasy
stav: zpracováno (STAVOPROJEKTA)


Dotaz  David Klecka 05.03.2007 08:31
Zvažujem výrobu peliet (briket)zo slamy. Aká je podľa Vás
trhová nasýtenosť (predajnosť)tohto výrobku a aké sú
výrobné riziká.


Odpověď   STAVOPROJEKTA 05.03.2007 10:27
Dobrý den,
Témata týkající se snižování energetické náročnosti objektů a provozů, snižování ekologické zátěže životního prostředí, hledání nových alternativních způsobů vytápění atd. patří, dalo by se říci, k fenoménům dnešní doby. Do této skupiny lze zařadit i spalování biomasy v různých podobách a tudíž i peletek. Výroba a spalování nejen peletek patří do rozvíjejícího se odvětví. Bohužel nevím přesně do jaké míry je v současné době trh nasycen. Dá se předpokládat, že výrobců i odběratelů bude postupně přibývat. Doporučuji o vlastní zmapování trhu v regionu, kde máte záměr výrobu umístit. Výroba by měla být podmíněna možnosti odběru v dané lokalitě, vždy je velmi pozitivní mít několik stálých odběratelů.

S pozdravem R.Bura


Dotaz  David Klecka 05.03.2007 10:42
Vážený pán Bura. Ďakujeme za rýchlu odpoveď. Veľmi seriózne
zvažujeme aj samotnú výrobu. Máme obavu, že pri výrobe peletek
je zvýšené riziko požiaru, kapacitná potreba skladu suroviny
a hotových výrobkov. Zaujíma nás takto rámcovo, či je možné
určitým percentom z hodnoty technologie určiť aj cenu na dobudovanie zariadení požiarnej ochrany, príp. v akom rozsahu Ďakujem.

S úctou

Klečka


Odpověď   STAVOPROJEKTA 06.03.2007 12:16
Dobrý den
Na tento dotaz se odpovídá velice těžko. Toto by mohl snad orientačně stanovit specialista přes požární ochranu budov na základě projektu a dalších informací o provozu a vybavení výrobního areálu. Náklady budou totiž záviset na celé řadě faktorů:
- objem výroby, skladovaných surovin a výrobků,
- dispoziční a objemové řešení výrobního areálu,
- konstrukční řešení výrobních a skladovacích objektů (nové objekty, stávající budovy, haly apod.),
- vybavení provozu výrobními technologiemi,
- velikost skladovacích prostor,
- způsob skladování a mnoho dalších.
Pokud to zobecním, tak částka za vybavení související se zajištěním bezpečného provozu z pohledu požární ochrany může být zanedbatelná (např. vybavení hasícími přístroji), ale také může dosahovat statisícových položek (elektronické zabezpečovací systémy). Předpokládal bych, že tento způsob výroby bude vyžadovat nemalé finanční prostředky pro zajištění bezpečného provozu.

S pozdravem R.Bura


Dotaz  David Klecka 14.03.2007 08:58
Dobrý den
Dakujem za Vašu odpoveď. Rád by som sa Vás ešte opýtal, či sa pri výrobe peletiek zo slamy používa nejaké pojivo, ktorého úlohou je sceliť peletovú hmotu tak, aby mala lepšiu súdržnosť. Ak áno zaujímal by ma názov tejto látky, jej cena, množstvo ktoré musím pridať na 1 tonu slamy a forma tejto látky ( prášková, tekutá )

S úctou

David Klečka


Odpověď   STAVOPROJEKTA 14.03.2007 17:06
Dobrý den
Obdobně jako při výrobě pelet z odpadního dřeva, tak i při výrobě briket nebo pelet ze slámy se pojiva nepoužívá. Zpracovávaná hmota, např. sláma je nejprve rozdrcena na požadovanou frakci a následně je lisována pod velkým tlakem. Tím vznikají např. peletky tvaru válečků o průměru 6 až 30 mm.

S pozdravem R.Bura


Přístupový kód pro doplnění otázky nebo odpovědi: