Česká energetická agentura

Provoz elektronického poradenského střediska je dočasně pozastaven.
EKIS je síť Energetických Konzultačních a Informačních Středisek České energetické agentury zajišťující poradenství v oblasti snižování potřeby energie a podpory obnovitelných zdrojů energie. i-EKIS rozšiřuje síť konzultačních středisek EKIS i na internet, umožňuje vyhledávat v databázi dotazů a odpovědí, nebo zadat nový dotaz. Úvod do problematiky obsahuje základní informace o jednotlivých tématech.

Úvod do problematiky:
Relevantní odkazy:
Vybrané odpovědi:
i-EKIS
Vstup pro poradce

 © Topinfo s.r.o. 2001-2008
[tisk dotazu]

Topná sezona (dotaz č. 266)

obor: Ostatní
stav: zpracováno (Ing. Karel Hinz)


Dotaz  Stanislav Šusta 23.11.2002 10:48
Dobrý den,
prosím o informaci, zda se a jakým způsobem vyhodnocuje energetická náročnost na vytápění v průběhu roku. Konkrétně mi jde o rok 2000 a 2001. Majitel domu nám předal vyúčtování za topení v roce 2001, které je podstatně vyšší než v roce 2000. Argumentuje tím, že v r.2001 byla větší zima než v roce 2000. Z klimatických údajů Českého hydrometeorologického ústavu - průměrné měsíční teploty mi nižší hodnoty teplot nepřipadají tak dramatické.

Děkuji za odpověď Stanislav Šusta
Praha


Topná sezóna
Odpověď   Ing. Karel Hinz 07.12.2002 07:24
Vážený pane,
pro porovnání spotřeby tepla na vytápění v jednotlivých letech se používá údaj "denostupeň". Je to součin počtu dnů vytápění
a rozdílu průměrné vnitřní teploty vytápěného objektu a průměrné venkovní teploty vzduchu ve dnech vytápění. Tato hodnota je charakteristická a např.  pro PRAHU je dlouhodobá hodnota počtu denostupňů = 3350. Výpočtově lze stanovit měrnou spotřebu tepla pro vytápění v rozměru spotřeby tepla v GJ na jeden denostupeň. Ve smyslu vyhlášky č.152/2001 Sb. lze použít u nových staveb kolaudovaných v tomto roce  při vytápění z plynové kotelny hodnotu 0,162 MJ na jeden čtverečný metr započitatelné podlahové plochy a jeden denostupeň. V předchozí vyhlášce č.245/1995 Sb. ve znění vyhlášky č.85/1998 Sb. byla tato hodnota při vytápění z plynové kotelny stanovena na 0,235 MJ na jeden metr čtverečný započitatelné podlahové plochy a jeden denostupeň. Jednodušeji lze říci, že pokud jsou stejné hodnoty počtu denostupňů v jednotlivých letech, je stejná i spotřeba tepla pro vytápění objektu, u kterého je tepelná ztráta neměnná.

S pozdravem                Ing.Karel  H i n z


Přístupový kód pro doplnění otázky nebo odpovědi: